Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)

प्राविधिक समस्या परेमा

01-4244529
  • 1. Nepali Citizenship Details
  • 2. Personal Details
  • 3. Education Details
  • 4. Family Details
  • 5. Digital Passport Size Photograph (optional)
  • १. नेपाली नागरिकताको विवरण
  • २. व्यक्तिगत विवरण
  • ३‍. शैक्षिक विवरण
  • ४. पारिवारिक विवरण
  • ५. डिजिटल पासपोर्ट साइजको फोटो (अनिवार्य छैन)
अनलाइन दरखास्त दिनु पुर्व विज्ञापन राम्रो संग पढ्नु होला । अनलाइन दरखास्त दिन सरल भएको हुदां आफु स्वयंले फारम भरि PDF File Save गरेर Print गर्नु होला ।

विज्ञापन हेर्न यहां Click गर्नुहोस् ।