नेपाली सेनाको Online फाराम भर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

Online फाराम भर्ने तरिका

१. नेपाल आर्मी वेबसाइट www.nepalarmy.mil.np को career को Recruitment & Selection मा Apply online form नामक बटनमा किल्क गर्नुहोस् ।

२. किल्क गरेपछि खुलेको फारममा सोधिएको विवरण सहि भर्नुहोस् र Continue भन्ने Button मा Click गर्नुहोस् । (आवेदकहरुको उमेर, शैक्षिक योग्यता, दरखास्त प्रकार, नागरिकता नं. र नागरिकता जारी गरेको जिल्लाको विवरण अनुसार प्रमाणीकरण गरिन्छ ।)

३. Registration Form भरि सक्नुभएको छ भने Submit Record मा Click गर्नुहोस् र फारम बुझाउनुहोस् ।

४. फाराम बुझाईसकेपछि तपाईलाई Webpage मा फाराम बुझिसकेको Confirmation message आउनेछ र तपाईले भर्नुभएको डाटाहरु सोही पेजमा देखिनेछ ।

५. देखाईएको डाटा हरु सच्याउनु परेमा Edit Button Click गरी सच्याउन सकिनेछ ।

६. र देखाईएको डाटा हरु ठिक छ भने Create PDF Button Click गरी आफुले भरेको फाराम PDF Format मा Download गर्न सकिनेछ । PDF Download गरीसकेपछि Online फाराममा केही सच्याउन सकिने छैन ।

७. Online फाराम Submit गरीसकेपछि यदि तपाई फारम प्रिन्ट गर्न वा फारम pdf मा सेभ गर्न असक्ष्यम हुनुभएमा नेभिगेशन बारमा रहेको "Request For Form Recovery" लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् वा यहाँ क्लिक गरेर मागिएको सहि विवरण दिई आफुले भरेको फारम प्राप्त गर्नसक्नु हुनेछ ।

८. तपाईले डाटा ईन्ट्रि गर्दा कुनै प्राविधिक समस्या आएमा Report Technical Problems मा गई तल उल्लेखित विवरण भरेर Submit गर्ने ।