Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)
SN Post Published Date
1 कुचिकार पदका उम्मेदवारहरुको प्रयाेगात्मक परीक्षाको नतिजा सम्बन्धि सूचना June 2018, 29
2 सि.सं.४७ पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट छनौट आई.क्यु. परीक्षाको नतिजा सूचना June 2018, 17
3 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक पदिक तथा बिल्लादार छनौट अन्तिम नतिजा May 2018, 14
4 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक पदिक तथा बिल्लादार छनौट बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण नतिजा May 2018, 11
5 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक पदिक तथा बिल्लादार छनौट प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा May 2018, 09
6 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक पदिक तथा बिल्लादार छनौट लिखित परीक्षाको नतिजा May 2018, 07
7 सि.सं.५८ अधिकृत क्याडेट (दोस्रो चरण) छनौट अन्तिम नतिजा April 2018, 22
8 अ.क. पद छनौट अन्तिम नतिजा सूचना April 2018, 18
9 सैन्य पद छनौट अन्तिम नतिजा सूचना April 2018, 18
10 सि.सं.५८ अधिकृत क्याडेट (दोस्रो चरण) छनौट बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा April 2018, 18
Previous Showing 11 - 20 of  454 Results Next
Navigation Menu