Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)
SN Post Published Date
1 स.प.हु., सैन्य ड्राईभर, सैन्य बाद्यबादन पद छनौट अन्तिम नतिजा सूचना April 2018, 11
2 सैन्य पद छनौट बिस्तृत स्वास्थ्य परीणको नतिजा सूचना April 2018, 11
3 अ.क. पद छनौट प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सूचना April 2018, 10
4 सि.सं.५८ अधिकृत क्याडेट (दोस्रो चरण) छनौट गुणमापक परीक्षाको नतिजा सूचना April 2018, 09
5 स.प.हु., सैन्य ड्राईभर, सैन्य बाद्यबादन पदका उम्मेदवारहरुको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण नतिजा April 2018, 09
6 अ.क. पद छनौट लिखित परीक्षाको नतिजा सूचना April 2018, 08
7 विभिन्न ट्रेडका फलोवर्स छनौट अन्तिम नतिजा सूचना April 2018, 08
8 सैन्य पद छनौट लिखित परीक्षाको नतिजा सूचना April 2018, 08
9 स.प.हु. छनाैट लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना April 2018, 06
10 सि.सं.५८ अधिकृत क्याडेट (दोस्रो चरण) छनौट बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा April 2018, 06
Previous Showing 11 - 20 of  437 Results Next
Navigation Menu