Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)

प्राविधिक समस्या परेमा

01-4244529
SN Post Published Date
1 सैन्य पदका उम्मेदवारहरुकाे बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणकाे नतिजा सम्बन्धि सूचना January 2018, 08
2 सि.स‌ं.५८ अधिकृत क्याडेट छनौट अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना January 2018, 08
3 स.प. हू. पदका उम्मेदवारहरुको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना January 2018, 07
4 अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) पद छनौट प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सम्बन्धि सूचना January 2018, 07
5 सैन्य ड्राईभर छनौट प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सम्बन्धि सूचना January 2018, 07
6 सैन्य पदका उम्मेदवारहरुकाे बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणकाे नतिजा सम्बन्धि सूचना January 2018, 07
7 सैन्य पदका उम्मेदवारहरुकाे बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणकाे नतिजा सम्बन्धि सूचना January 2018, 05
8 सि.स‌ं.५८ अधिकृत क्याडेट छनौट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सम्बन्धि सूचना January 2018, 03
9 सैन्य ड्राईभर छनौट लिखित परीक्षाको नतिजा सूचना January 2018, 02
10 सैन्य छनौट लिखित परीक्षाको नतिजा सूचना January 2018, 02
Previous Showing 11 - 20 of  379 Results Next
Navigation Menu