Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)
SN Post Published Date
1 विभिन्न ट्रेडका "ख" श्रेणी अधिकृत पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना February 2018, 20
2 सि.सं.५८ अधिकृत क्याडेट (दोस्रो चरण) छनौट आई.क्यु.परीक्षाको नतिजा February 2018, 15
3 अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) पद छनौट अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना January 2018, 21
4 अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) पद छनौट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सम्बन्धि सूचना January 2018, 19
5 अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) पद छनौट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सम्बन्धि सूचना January 2018, 17
6 सैन्य पदका उम्मेदवारहरुकाे अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना January 2018, 17
7 सैन्य ड्राइभर पदका उम्मेदवारहरुकाे अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना January 2018, 17
8 सैन्य तथा सैन्य ड्राइभर पदका उम्मेदवारहरुकाे बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणकाे नतिजा सम्बन्धि सूचना January 2018, 16
9 सैन्य पदका उम्मेदवारहरुकाे बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणकाे नतिजा सम्बन्धि सूचना January 2018, 14
10 सैन्य पदका उम्मेदवारहरुकाे बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणकाे नतिजा सम्बन्धि सूचना January 2018, 12
Showing 1 - 10 of  381 Results Next
Navigation Menu