Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)
SN Post Published Date
1 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक/पाइलट/लेखा उप सेनानी (समावेशी, खुला तथा आन्तरिक) पदका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा November 2018, 06
2 लेखा जमदार कर्मचारी (आन्तरिक) पद छनौट अन्तिम नतिजा September 2018, 06
3 लेखा जमदार कर्मचारी (समावेशी तथा खुला) पद छनौट अन्तिम नतिजा September 2018, 04
4 लेखा जमदार कर्मचारी (समावेशी तथा खुला) पदका उम्मेदवारहरुको स्वास्थ्य परीक्षण नतिजा September 2018, 03
5 लेखा जमदार कर्मचारी (आन्तरिक) पदका उम्मेदवारहरुको स्वास्थ्य परीक्षण नतिजा August 2018, 31
6 प्राविधिक सुवेदार (प्रा.सु.सै.उ.) पदका उम्मेदवारहरुको अन्तिम नतिजा सूचना August 2018, 29
7 लेखा जमदार कर्मचारी (लेखा जम.क.) समावेशी, खुला तथा अान्तरिक पदहरुको प्रयाेगात्मक परीक्षाको नतिजा August 2018, 28
8 प्राविधिक सुवेदार (प्रा.सु.सै.उ.) पदका उम्मेदवारहरुको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण नतिजा सूचना August 2018, 24
9 अ.क. समावेशी, खुला तथा अान्तरिक पद छनौट अन्तिम नतिजा August 2018, 24
10 अ.क. समावेशी, खुला तथा अान्तिरक पदका उम्मेदवारहरुको विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षणको नतिजा August 2018, 23
Showing 1 - 10 of  480 Results Next
Navigation Menu