Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)
SN Post Published Date
1 कुचिकार, धाेवी र सिकर्मी पदकाे अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना December 2017, 13
2 कुचिकार, धोवी र सिकर्मी पदका उम्मेदवारहरुको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना December 2017, 12
3 कुचिकार पदका उम्मेदवारहरुको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना December 2017, 11
4 कुचिकार पदका उम्मेदवारहरुको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना २४ गते December 2017, 10
5 कुचिकार पदका उम्मेदवारहरुको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना December 2017, 08
6 सुचिकार र केशकर्तक पदका उम्मेदवारहरुको प्रयोगात्मक परीक्षाको सम्बन्धी सूचना December 2017, 08
7 चर्मकर्मी र माली पदका उम्मेदवारहरुको प्रयोगात्मक परीक्षाको सम्बन्धी सूचना December 2017, 06
8 कुचिकार, धोवी र सिकर्मी पदका उम्मेदवारहरुको प्रयोगात्मक परीक्षाको सम्बन्धी सूचना December 2017, 05
9 सि.स‌ं.५८ अधिकृत क्याडेट छनौट लिखित परीक्षा नतिजा सूचना December 2017, 04
10 बिभिन्न ट्रेडका प्राबिधिक तथा लेखा (खुला/अान्तरिक) अधिकृत पदहरुकाे अन्तिम नतिजा November 2017, 14
Showing 1 - 10 of  349 Results Next
Navigation Menu