Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)

प्राविधिक समस्या परेमा

01-4244529
SN Post Pub. Date
1 बिभिन्न ट्रेडका प्राबिधिक अधिकृत छनाैट अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना November 2017, 13
2 सि.सं.५८ अधिकृत क्याडेट छनौट लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना November 2017, 12
3 बिभिन्न ट्रेडका प्राबिधिक अधिकृत (खुला/अान्तरिक) छनाैट अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना November 2017, 08
4 प्राड र लेखा अधिकृत पदहरुको अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सुचना November 2017, 07
5 बिभिन्न ट्रेडका प्राबिधिक अधिकृत (खुला/अान्तरिक) छनाैट अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना November 2017, 06
6 बिभिन्न ट्रेडका प्राबिधिक अधिकृत (खुला/अान्तरिक) छनाैट अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना November 2017, 05
7 सि.सं.५८ अधिकृत क्याडेट छनौट आई.क्यु.परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना November 2017, 05
8 प्राड र लेखा अधिकृत (खुला/आन्तरीक) बिस्तृत स्वास्थ्य परिक्षण सम्बन्धि सुचना October 2017, 27
9 सि.सं.५८ अधिकृत क्याडेट छनौट परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना October 2017, 22
10 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक/पाइलट/प्राड र लेखा अधिकृत (खुला/आन्तरीक)छनौट लिखित परीक्षा नतिजा सम्बन्धि सुचना October 2017, 17
Previous Showing 11 - 20 of  181 Notices Next
Navigation Menu