Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)
SN Post Pub. Date
1 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक/पाईलट/लेखा उप सेनानी (समावेशी, खुला तथा आन्तरिक) पदका उम्मेदवारहरुको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना November 2018, 14
2 सि.सं.५९ अधिकृत क्याडेट छनौट परीक्षाको आई.क्यू. परीक्षा सम्बन्धी सूचना November 2018, 05
3 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक/पाईलट/लेखा उप सेनानी पद (समावेशी, खुला तथा अान्तरिक) का उम्मेदवाहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना November 2018, 01
4 सैन्य, सैन्य ड्राईभर तथा सैन्य बाध्य बादन (ब्रास व्याण्ड) पदको सैन्य आधार तालिम संचालन सम्बन्धी सूचना October 2018, 14
5 सि.सं.५९ अधिकृत क्याडेट छनौट परीक्षा तालिका October 2018, 14
6 सैन्य, सैन्य ड्राईभर तथा सैन्य बाध्य बादन (ब्रास व्याण्ड) पदको सम्पर्क मिति सम्बन्धि सूचना October 2018, 12
7 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक/पाईलट/लेखा उप सेनानी पद (समावेशी, खुला तथा आन्तरिक) छनौट लिखित परीक्षा तालिका तथा परीक्षा भवन सम्बन्धी सूचना September 2018, 28
8 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक/पाईलट/लेखा उप सेनानी पद (समावेशी, खुला तथा आन्तरिक) छनौट परीक्षा तालिका सूचना September 2018, 13
9 लेखा जम.क. समावेशी तथा खुला पदका उम्मेदवारहरुको स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना September 2018, 02
10 लेखा जम.क. आन्तरिक पदका उम्मेदवारहरुको स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना August 2018, 30
Showing 1 - 10 of  238 Notices Next
Navigation Menu