Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)
SN Post Pub. Date
1 चर्मकर्मी र माली पदका उम्मेदवारहरुकाे बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी सूचना December 2017, 13
2 कुचिकार, चर्मकर्मी, सुचिकार, केशकर्तक, धोवी, सिकर्मी र माली पदका उम्मेदवारहरुको प्रयोगात्मक परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना November 2017, 30
3 स.प.हु., अ.क., सैन्य र सैन्य ड्राइभर पदका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना November 2017, 27
4 स.प.हु., अ.क., सैन्य, सैन्य ड्राइभर तथा विभिन्न ट्रेडका फलोवर्स पदहरुको छनौट परीक्षा तालिका सम्बन्धि सूचना November 2017, 14
5 बिभिन्न ट्रेडका प्राबिधिक अधिकृत छनाैट अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना November 2017, 13
6 सि.सं.५८ अधिकृत क्याडेट छनौट लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना November 2017, 12
7 बिभिन्न ट्रेडका प्राबिधिक अधिकृत (खुला/अान्तरिक) छनाैट अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना November 2017, 08
8 प्राड र लेखा अधिकृत पदहरुको अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सुचना November 2017, 07
9 बिभिन्न ट्रेडका प्राबिधिक अधिकृत (खुला/अान्तरिक) छनाैट अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना November 2017, 06
10 बिभिन्न ट्रेडका प्राबिधिक अधिकृत (खुला/अान्तरिक) छनाैट अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना November 2017, 05
Showing 1 - 10 of  175 Notices Next
Navigation Menu