Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)
SN Post Pub. Date
1 सि.सं.५८ अधिकृत क्याडेट (दोस्रो चरण) छनौट लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना February 2018, 20
2 लोक सेवा आयोगबाट संचालन गरिने बिभिन्न ट्रेडका प्राबिधिक पदिक तथा बिल्लादार पदहरुको लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना February 2018, 15
3 विभिन्न ट्रेडका पदिक तथा विल्लादार (खुला/आन्तरीक) लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना February 2018, 07
4 छनाैट भएका स.प.हु., अ.क., सैन्य र सैन्य ड्राइभर पदका उम्मेदवारहरु उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना February 2018, 04
5 सि.सं.५८ अधिकृत क्याडेट (दोस्रो चरण) छनौट आई.क्यु.परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना February 2018, 04
6 विभिन्न ट्रेडका पदिक तथा विल्लादार छनौट परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना February 2018, 02
7 छनौट भएका अ.क. पदका उम्मेदवारहरुको नियुक्ति तथा तालिमको लागि सम्पर्क सम्बन्धि सूचना February 2018, 01
8 छनौट भएका सैन्य तथा सैन्य ड्राईभर पदका उम्मेदवारहरुको नियुक्ती तथा तालिमको लागि सम्पर्क सम्बन्धि सूचना January 2018, 31
9 छनौट भएका अ.क. पदका उम्मेदवारहरुको सम्पर्क सम्बन्धि सूचना January 2018, 29
10 सि.सं.५८ अधिकृत क्याडेट (दोस्रो चरण) छनौट परीक्षा तालिका सूचना January 2018, 25
Showing 1 - 10 of  192 Notices Next
Navigation Menu