Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)
SN Post Pub. Date
1 सि.सं.५८ अधिकृत क्याडेट (दोस्रो चरण) छनौट बिस्तृत स्वास्थ्य नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना April 2018, 17
2 सि.सं.५८ अधिकृत क्याडेट (दोस्रो चरण) छनौट अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना April 2018, 15
3 सि.सं.५८ अधिकृत क्याडेट (दोस्रो चरण) छनौट बोर्ड अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना April 2018, 15
4 सि.सं.५८ अधिकृत क्याडेट (दोस्रो चरण) छनौट गुणमापक परीक्षा सम्बन्धी सूचना April 2018, 08
5 सैन्य पदको लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना April 2018, 03
6 अ.क. र स.प.हु. छनौट लिखित परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना March 2018, 26
7 बिभिन्न ट्रेडका फलोवर्स पदहरुको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना March 2018, 22
8 सैन्य/ड्राईभर/ब्रासव्याण्ड छनौट लिखित परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना March 2018, 22
9 प्रा.अम.मेडिकल (अान्तरिक) पदकाे अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना March 2018, 19
10 सि.सं.५८ अधिकृत क्याडेट (दोस्रो चरण) छनौट गुणमापक परीक्षा सम्बन्धी सूचना March 2018, 14
Showing 1 - 10 of  206 Notices Next
Navigation Menu