Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)

प्राविधिक समस्या परेमा

01-4244529

1. How to apply for online recruitment? अन्लाइन रिक्रुटमेन्ट्को लागि कसरी आवेदन दिने?

   Go to Nepalese Army website www.nepalarmy.mil.np - career - Recruitment & Selection and click Apply Online form and fill up all the necessary details. Make sure that you have entered all the information correctly. After submission print your document and bring it to the centre that you have chosen.


   नेपाल आर्मी वेबसाइट www.nepalarmy.mil.np को carrer को Recruitment & Selection मा Apply online form नामक बटनमा किल्क गर्नुहोस् । किल्क गरेपछि खुलेको फारममा सोधिएको विवरण सहि भर्नुहोस् । फारम पुरा भरिसकेपछि Submit Record बटन थिच्नु होस् र फारम बुझाउनुहोस् । फारम बुझाई सकेपछि Print Form बटनमा थिची फारम प्रिन्ट गर्नुहोस् वा Create pdf बटनमा थिची pdf को रूपमा फारम सेभ गर्नुहोस् र प्रिन्ट गरी छान्नुभएको भर्ना स्थानमा ल्याई बुभाउनुहोस् ।

2. How an application is validated? आवेदन कसरी प्रमाणीकरण गरिन्छ ?

   Applicants are validated via their date of birth, academic qualifications, applicant type, citizenship number and citizenship issuing district.


    आवेदकहरुको उमेर, शैक्षिक योग्यता, दरखास्त प्रकार, नागरिकता नं. र नागरिकता जारी गरेको जिल्लाको विवरण अनुसार प्रमाणीकरण गरिन्छ ।

3. What are required details for online form submission ? अनलाइन फारम भर्दा चाहिने विवरण के के हुन् ?

Required Details are as follows :

  • a. Citizenship detail
  • b. Digital Photo (Optional)
  • c. Personal Detail
  • d. Academic Detail
  • e. Family Detail


चाहिने विवरणहरु यस प्रकार छन् :

  • क ) नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको विवरण
  • ख ) फोटो (अनिवार्य छैन)
  • ग ) व्यक्तिगत विवरण
  • घ ) अध्ययन गरेको शैक्षिक संस्था तथा प्रमाण-पत्रहरुको सम्पूर्ण विवरण
  • ङ ) पारिवारिक विवरण

4. I could not print my document after successfully submitting form? फारम submit गरिसकेपछि विवरणहरु प्रिन्ट गर्न नसकेको अवस्थामा के गर्ने ?

   If in case you could not print or save your document then go to Request page in navigation bar or Click here and retrieve the file by filling up the required details.


यदि तपाई फारम प्रिन्ट गर्न वा फारम pdf मा सेभ गर्न असक्ष्यम हुनुभएमा नेभिगेशन बारमा रहेको "Request For Form Recovery" लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् वा यहाँ क्लिक गरेर मागिएको सहि विवरण दिई आफुले भरेको फारम प्राप्त गर्नसक्नु हुनेछ ।

5. Up to when can I apply online ? कहिले सम्ममा मैले अनलाइन दरखास्त फारम भर्न सक्छु ?

You can apply online till the vacancy's last date(37 days from vacancy published date).


विज्ञापन प्रकाशित मितिले ३७ दिन सम्म भर्न सक्नु हुनेछ ।

6. Up to when can I submit my application form ? कहिले सम्ममा मैले दरखास्त फारम बुझाई सक्नु पर्ने हो ?

You can submit your application in office hour within 30 days from application published date with normal charge and plus 7 days with double charge.


तपाईले विज्ञापन प्रकाशित मितिले ३० दिनसम्म सामान्य दस्तुर र थप ७ दिन दोब्बर दस्तुर बुझाई कार्यालय समय भित्र दरखास्त पेश गर्न सक्नुहुनेछ ।

7. How can I report technical problem about the system? म आफ्नो समस्या कसरी उजुर गर्न सक्छु?

If you have any problem regrading the system of online recruitment then fill free to report. Click on the report button in navigation bar or Click here. Then call the following phone number 01-4244529 to get your problem solved.


तपाईलाई केही समस्या परेमा नेभिगेशन बारमा भएको रिपोर्ट बटनमा क्लिक गरि आफ्नो समस्या अनलाईन मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ अथवा यहाँ क्लिक गरि आफ्नो समस्या अनलाईन मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ । समस्या अनलाईन मार्फत पठाइसकेपछि यस न. ०१४२४४५२९ मा फोन गर्नुहोला ।

8. Where can I download Syllabus for offier cadet ? अधिकृत क्याडेटको पठ्यक्रम कहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ ?

You can download syllabus by clicking the syllabus menu in the home page then choose Officer Cadet Tab and downlaod syllabus as PDF.

पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्नको लागि Syllabus मेनुमा click गर्ने त्यसपछि Officer Cadet Tab छान्ने र पाठ्यक्रम PDF format मा डाउनलोड गर्ने ।

9. Which are Recommended browsers for filling online form ? अनलाइन फारम भर्दा कुन ब्राउजरहरु उपयुक्त हुने ?

Firefox 11 and above, Internet explorer 8 and above, Crome 10.0 and above, Safari 4 and above, Opera 10 and above

10. What applicant type should I select ? कस्तो दरखास्त प्रकार मैले छन्नु पर्छ ?

The 'Direct' applicant type should be selected by those who are not currently employed in any government office nor he is currently employed in Nepalese army. Applicants who are currently employed in a government office must select applicant type of 'In government service' and applicants who are in service in Nepalese army must select applicant type of 'In Service'.


सरकारी कार्यालय र नेपाल आर्मीका बाहालबला कर्मचारीहरु बाहेका उम्मेदवारहरुले Direct दरखास्त प्रकार छन्नुहोस । यदि सरकारी कार्यालयमा आवद्दभए In Government Service दरखास्त प्रकार छान्नुहोस र नेपाली सेनाका बहालवलाहरुले In Service दरखास्त प्रकार छान्नुहोस ।

Navigation Menu

© Copyright 2017-2018. All rights reserved.

Total Hits: 1125983

Developed & Supported by: IT Division, Nepal Army